Zakochani

Czujesz, jak wszystko pachnie
zielenią, młodymi listkami?
Deszczem, ziemią i wiatrem?
Jak pachnie zakochaniem?

Biegnijmy więc na spotkanie
wiośnie, tak dla nas łaskawej,
niechże to nasze kochanie
wiosennie pobłogosławi...

Niechaj nam włoży na głowy
z żółtych kaczeńców wieńce,
jesteśmy życia królowie,
czy trzeba nam czegoś więcej?Zawartość tej strony jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim.
Nie dopuszcza się kopiowania, przetwarzania bądź modyfikowania zawartych tu treści bez zezwolenia.
Cytowanie wyłącznie z podaniem autora.
Wierszy z zakładki "Dedykacje" proszę nie cytować.

Kontakt:

Marta "Majorka" Chociłowska-Juszczyk
e-mail: marteusz@gmail.com                                                                                             Design by morigan © 2010 All rights reserved